srendeelru

Prolom Banja

                    P R O L O M   B A NJ A - Specijalna bolnica za rehabilitaciju

       Bo dan podrazumijeva boravak na 3 i više dana. Za boravak kraći od 3 dana, cijene se uvećavaju 20%

 

Januar-Februar

     Mart

April

Maj

Jun

Jul-Avgust

Septembar

Osnovni BO dan

30€

31€

32€

33€

34€

36€

35€

   BO dan plus

38€

39€

40€

40€

42€

44€

42€

   BO dan extra

40€

41

42

43

44

47

45€

 

Osnovni BO dan podrazumijeva:

·      Lekarski pregledi kod dežurnih lekara u toku boravka

·      Balneoterapija pijenje ljekovite Prolom vode sa izvora ili u sobi, kupanje u ljekovitoj Prolom vodi u sobi (sve sobe su snadbjevene ljekovitom vodom), hidrokinezi terapija (grupne vježbe u bazenu sa ljekovitom vodom. Korišćenje unutrašnjeg bazena (16x9m) sa ljekovitom vodom, temperatura 30 stepeni, korišćenje spoljašnjih bazena;

·      Zdravstvena kontrola lekara: 24-časovna lekarska služba u hotelu, izrada otpusne liste;

·      Korišćenje saune, fitnes sale i sportskih terena (asfaltni teren za male sportove: rukomet,

      odbojka, košarka);

·      Smeštaj u dvokrevetnim sobama u hotelu Radan: TV, Wi-Fi internet, bade mantil, fenovi za kosu;

·      Ishrana na bazi punog pansiona: doručak po principu švedskog stola, ručak i večera po principu

     anketiranja (3 pansionska jela + dijeta);

·      Korišćenje sale za zabavu: stoni tenis, bilijar, pikado, društvene igre;

·      Boravišna taksa i osiguranje.

BO dan plus podrazumijeva Osnovni BO dan + 3 terapije dnevno:

·      Elektroterapija (diadinamik, interferentne struje, TENS, ultrazvuk, soluks lampa), hidromasaža u ljekovitoj vodi (biserna kupka ili podvodna masaža), aplikovanje ljekovitog blata (do dvije aplikacije). Terapije određuje banjski ljekar prema indikacijama, a obavljaju se svakodnevno-i vikendom i praznicima.

BO dan extra podrazumijeva osnovni BO dan + 4 terapije dnevno:

·         Elektroterapija (diadinamik, interferentne struje, TENS, ultrazvuk, soluks lampa), hidromasaža u ljekovitoj vodi (biserna kupka ili podvodna masaža), aplikovanje ljekovitog blata (do dvije aplikacije), manuelna (ručna) masaža-segmentna, u trajanju od 10 minuta. Terapije određuje banjski ljekar prema indikacijama, a obavljaju se svakodnevno-i vikendom i praznicima.

Doplate:

o   Jednokrevetna soba: 12. dnevno.

o  Boravak u komfort sobama (novi sprat): 4.5  po osobi dnevno.

o  Boravak u apartmanu: 12 po osobi dnevno.

Cijene se umanjuju za:

o  Polupansion – bez ručka: 2.6 po osobi dnevno, ili  polupansion – bez večere: 2.2 po osobi dnevno.

-          Uslovi za djecu:                                                                                                                                        Do 9 godina borave besplatno, od 9-14 godina 50% od navedenih cijena

Pretraga