bsendeelrusr

Rafting Drina - Tara

Rafting je jedan od najpopularnijih vidova odmora i turizma.

To je spoj avanture, sporta i aktivnog odmora i takav izazov ne treba propustiti.

I DAN ZA RAFTING (bez noćenja)

Program sadrži:
prevoz,
doručak,
rafting,
večera.

CIJENA: 55,00

 

II KAMP I RAFTING (1 noćenje)

Program sadrži:
prevoz,
večera,
noćenje,
doručak,
rafting,
ručak.

CIJENA: 70,00€

LogNet